Elektronická přihláška do autoškoly

Tučně zvýrazněné údaje jsou povinné.

Údaje o typu řidičského oprávnění
Žádáte o typ skupiny řidičského optávnění:
Vlastníte typ skupiny řidičského oprávnění:
Chcete rozšířit na typ skupiny řidičského oprávnění:
Vaše číslo řidičského průkazu:
Série:
Osobní údaje
Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Místo narození:
Rodné číslo:
Státní občanství:
Číslo dokladu totožnosti:
Serie:
Email:
Telefon:
Adresa:
První schůzka, doplňující zpráva
Uveďte prosím datum a čas, kdy by jste se mohl(a) dostavit na první schůzku:
Doplňková zpráva pro autoškolu: